• Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng

Chúng tôi sẽ xin địa chỉ của Khách hàng và giao hàng theo 2 cách sau:
Cách 1: Nếu bạn ở ngay trong tỉnh Bình Định thì chúng tôi sẽ giao hàng trong ngày cho Quý khách hàng
Cách 2: Nếu bạn ở các tỉnh khác ngoài Bình Định thì thời gian giao hàng sẽ từ 2-3 ngày

0827000789
0827000789